Международен транспорт – сухопътен или морски

Международен транспорт

Начинът на транспорт е важно съображение при планирането на процеса на превоз. Освен разходите, спешността на пратката, стойността на изпращаните стоки, както и размерът и теглото на стоките трябва да бъдат оценени при определяне на формата на превоз. В тази статия искаме да ви помогнем да определите дали международния морски транспорт или сухопътния е по-подходящ за вашите нужди.

Read more