Третиране на строителни отпадъци

Процедурата за събиране, дългосрочно съхранение, извозване и последващо обезвреждане на получените строителни отпадъци е предвидена със закон. Според нормативните документи, правилното третиране на строителни отпадъци има определени изисквания, които трябва да се спазват.

За транспортиране, строителните отпадъци се подразделят така:

1/.Обемните строителни отпадъци принадлежат към първата група. Те се появяват по време на подготовката на обекта за планираната работа, демонтирането на стари конструкции. Те се изваждат преди началото на строителството или обновяването.

2/. Опаковките и частите от строителните материали се класифицират като втори тип. Те се изнасят, докато се натрупват.

3/.В последния етап на ремонтно-строителните работи се появява трети клас – материали с ниско тегло, които често имат голям обем. Те също така включват почистване, което съдържа частици от бетон, азбест и други примеси. Съхранението на такива отпадъци се извършва в специални контейнери или здрави торби.

Правила за третиране на строителни отпадъци

Процедурата за събиране, дългосрочно съхранение, извозване и последващо обезвреждане на получените строителни отпадъци е предвидена със закон.

Намерети на адрес в интернет: https://www.karti-chisti-izvozva.net/

Третиране на строителни отпадъци означава, получените отпадъци в резултат на стротелни дейности да се опаковат, спретнато се събират в контейнер и се извеждат на определеното за целта място.

Списък на често срещаните видове първични опаковки:

Големи полиетиленови торбички. Продуктите са идеални за съхранение и транспортиране на леки материали.

Полипропиленови торбички, в които са поставени насипни остатъци. Те се използват главно в промишлени съоръжения и са за многократна употреба.

По-трайните контейнери включват чанти от плат. Не се препоръчва да пакетирате резници от тръби, фитинги, стъкло и други предмети с остри ръбове в тях, за да не повредите контейнера.

Картонени кутии

Общите отпадъци на строителната площадка могат да се съхраняват в торби, изработени от трайни материали, които могат да издържат на големи натоварвания. След това той трябва бързо да се зареди на превозното средство, предвидено за отстраняване от мястото.

Съхранение на опасни отпадъци

За съхранение се организират специални зони, складове, бункери или големи контейнери. Опасните отпадъци се съхраняват отделно, с редовен мониторинг на концентрацията на вредни вещества в околния въздух.

Изхвърлянето става чрез изгаряне при високи температури. Но най-простият и икономичен вариант е погребението, извършвано в определени райони – депа и кариери. Но този метод е по-вреден за околната среда.

Освен това строителните отпадъци могат да бъдат рециклирани в специализирани фабрики за по-нататъшна употреба. У нас този метод все още е в начален стадий.

Строителните отпадъци могат да бъдат рециклирани с помощта на специално оборудване директно на място. По този начин част от отпадъците могат да бъдат превърнати в необходим за рециклиране материал. Такива решения носят осезаеми ползи от екологична и икономическа гледна точка.