Какво е детска занималня или зелено училище / летен лагер за деца?

Занималня за деца, зелено училище или летен лагер са различни предложения за организиран отдих на деца, базирани на принципите на колективното взаимодействие. Какво означава? Това е, когато почиващите (чудя се дали има такива ваканционни лагери за родители) се формират в групи по възраст, на всеки от които са назначени по 2-3 съветници. Важно: съветникът не е учител, но той има редица много важни функции.

Ето какви са видовете летни лагери:

Забавляваща – Зеленото училище помага на детето да се чувства самосточтелно, спокойно да приема отделянето от дома, помага на децата да създадат нови приятели. Показва как те да се забавляват и да участват във всички планирани програми. Носи забавление и добро настроение.

Образователна – Съветниците са пример за други деца, разговарят много с тях, обсъждат различни теми, споделят. Те винаги поддържат  правилно отношение с и между децата.

Опазване на здравето – съветникът има задачата да върне детето здраво, както е пристигнало в лагера. Или дори по-добре чувстващо се от преди.

Ние сме Skillception. Открийте ни и научете повече за нас тук: https://skillception.com/

По правило такива зелени училища или такъв вид летен лагер са разположени в екологично чисти райони, в планина, близо до някакъв красив водоем. Сега в такива лагери все по-рядко се срещат съветници, които нямат образование или специално обучение (почти като лесовъди). Там се поддържат разнообразни дейности: спортни състезания, творчество, много разнообразни игри. Можете да посетите детето си в определено време от провеждането на зеленото училище, често в средата на периода, за да сте спокойни, че то се е адаптирало, чувства се добре и се забавлява.

По-малките или тези, на които им е за първи път да се отделят от дома и да отиват на летен лагер, разбира се, се сблъскват с трудности и по време на адаптационния период, детето може да се разстрои, че родителите им са далеч. В такива лагери често няма съобщения, така че комуникацията с децата не е моментална. Мобилният телефон може да не хваща мрежата в гората, детето да забрави да зарежда регулярно телефона си и т.н.